• Slide 1

คะแนนรวม

คะแนนรวมการแข่งขันกรีฑา กีฬาและกองเชียร์
อันดับ ผู้แข่งขัน กรีฑา กีฬา รวมเหรียญ ผลคะแนน คะแนนรวม
1 สามเหลี่ยมมรกต 21 16 10 6 2 4 27 18 14 77 88 165
2 ภูธานี 4 4 7 2 9 4 6 13 11 28 47 75
3 นครชัยบุรินทร์ 6 5 7 4 4 2 10 9 9 32 41 73
4 สนม 2 4 8 3 2 3 5 6 11 17 35 52
5 ร้อยแก่นสาร 1 4 2 5 3 1 6 7 3 12 39 51
สามเหลี่ยมมรกต 165 คะแนน
ภูธานี 75 คะแนน
นครชัยบุรินทร์ 73 คะแนน
สนม 52 คะแนน
ร้อยแก่นสาร 51 คะแนน